Kundeling Rimpoche in Nederland

Kundeling Rimpoche bezoekt Nederland al sinds 1993, jaarlijks wordt de leraar uitgenodigd door een trouwe groep studenten en geeft hij les in het Boeddhistische Pad volgens de Mahayana-Vajrayana traditie.

Zoals hieronder te zien hebben we in de afgelopen jaren tweemaal de LamRim behandeld: Dit is -eenvoudig gezegd- een ‘stappenplan’ naar Verlichting.  Een prachtige manier om je het Boeddhistisch Pad eigen te maken. Het geeft  inzicht in de werking van gedachten en maakt je geleidelijk meer bewust van de inzichten van Boeddha. Ook waren er initiaties en meerdere commentaren op Tantrische figuren uit de omvangrijke Tibetaanse Godenwereld. Veel mensen denken bij Boeddhisme direct aan meditatie en ontspanning.  Zonder die ontspanning is er in je hoofd geen plaats voor nieuwe inzichten, maar dit is slechts een begin.

Onze Mahayana-Vajrayana spirituele familie richt zich  op het ‘temmen van de gedachten’ en het ontwikkelen van wijsheid, die zich het best met geleide meditatie laat vergelijken: Door te luisteren naar inzichten van Shakyamuni Boeddha en latere leraren, door het bestuderen van teksten en overgeleverde verhalen, door de dagelijkse beoefening middels visualisaties en mantra’s, vindt stap voor stap een soort zuivering in je denken plaats: je verwarring neemt af en geleidelijk ontstaat meer helderheid. Zie “Programma” voor actuele lessen.

een overzicht van de activiteiten tot nu toe:

Activiteiten van Kundeling Rimpoche in Nederland

1993: Lama Tsong Khapa,Long Life Initiatie, Eindhoven.

1994: Healing 1 (orale transmissie van healings-mantra’s en uitleg). Long Life Initiatie van Lama Tsong Khapa. Vajrapani-Hayagriva-Garuda Initiatie,Eerbeek.

1995:  Les over Dharmapala Dorje Shugden,Eerbeek. Lezing over Bodhicitta, Druten. 2e Healing-weekend en Three Principal Aspects of the Path, Eerbeek.

1996: – Healing-weekend 3,  Eerbeek, Guru-Yoga-retraite, Klooster Lilbosch te Echt

1997:  Lam-Rim small scope in Atisha Kirti Danza

1998: Lam-Rim middle scope, Yamantaka Initiatie, Dorje Shugden Life Entrustment Initiatie, Atisha Kirti Danza

1999:  Witte Tara Initiatie, Athisha Kirti Danza. Medicijn-Boeddha Initiatie in YingYang centre, Amsterdam

2000: Lam-Rim higher scope, Heruka en Avalokiteshvara Initiatie in Atisha Kirti Danza.

2001: Geen lessen in Nederland.

2002:  Twelve links of interdependent origination, Uitleg van de Heart Soetra. Atisha Kirti Danza

2003:  Vajrayogini Initiatie en retraite met de groep, Atisha Kirti Danza.

2004: Lam-Rim small scope, Vajrayogini Initiatie, Dorje Shugden initiatie, Vajrayogini commentaar, Atisha Kirti Danza

2005: Lam-Rim middle scope. Dorje Shugden Initiatie. Heruka commentaar. Atisha K. D.

2006: Lam-Rim higher scope, Vajrayogini-Heruka five-deities Initiatie en commentaar. A.K.D.

2007: uitleg Karma, Guru-Puja commentaar, Twelve links of interdependent origination, Yamantaka kort commentaar. A.K.D.

2008: Geen lessen in Nederland.

2009: Vervolg Guru Puja commentaar – onderbroken door 2 weekend-lessen: Lojong: What Mind Training is all about; the Buddhist metaphysical therapy, incorporated within healing and healing technics. Prognostics, Oracular institutions and alternatives for divining: the line between the benefit of knowing and not knowing the future. A.K.D.

2010:  Vervolg Guru Puja commentaar met Tsog offering als prelimenary for the Teachings,  Yamantaka initiatie, Vajra Yogini initiatie. Atisha Kirti Danza

2011: geen les in Nederland

2012: geen les in Nederland

2013: Kort Yamantaka commentaar, Mahamudra commentaar 1e deel,   Manjushri initatitie. A.K.D.

2014:   Mahamudra  commentaar 2e deel, Vajrasattva en Manjushri mansel blessings, A.K.D.

2015: Q&A, three principle aspects of the Buddhist Path, Middelburg. Mahamudra    commentaar 3e deel. Yamantaka 13 deities initiatie, Tsongkhapa (3 clans) empowerment, A.K.D.

2016: Tantric grounds & paths 1e deel, blessings en initiaties Medicijn Buddha en Arya Tara. Uncommon Guru Yoga, Atisha Kirti Danza

2017: Tantric grounds & paths vervolg. A.K.D.

2018: Tantric grounds & paths vervolg. A.K.D.

2019: Tantric grounds & paths vervolg, weekend 3 principle aspects of the path. A.K.D.